Ideologie rewolucyjne

img

Wreszcie wspomnieć warto, że ideologie różnią się między sobą typem stosunku do istniejących konfliktów i sposobu ich rozwiązywania. Rewolucyjne ideologie wyróżniają się spośród innych ideologii postępowych tym, że postulują radykalne, gwałtowne przecięcie splotu Continue reading

Rozwój ideologii socjalistycznej

img

Rozwój ideologii socjalistycznej jako panującej ideologii systemu socjalistycznego wysuwa szereg problemów teoretycznych. Niektóre z tych problemów podejmiemy w następnym rozdziale, inne – jedynie sygnalizujemy. Przede wszystkim ideologia ta musiała i nadal musi rozwijać się, Continue reading

Ideologia i nauka

img

Problem wzajemnego stosunku ideologii i nauki, a dokładniej – nauki o społeczeństwie, bo o nią chodzi przede wszystkim, zaprzątał uwagę uczonych od ponad stu lat. Jeszcze Marks, w swych wczesnych pracach, zwrócił uwagę na specyficzny wpływ, jaki klasowo uwarunkowany punkt widzenia każdego Continue reading

Ideał moralny lansowany przez ideologię

img

Z czasem ideał moralny lansowany przez ideologię mieszczaństwa uległ zmianie. Już nie apoteoza oszczędnego i zapobiegliwego dorobkiewicza, lecz kult wielkiej kariery stał się jej zasadniczym wątkiem etycznym. Kult kariery, uosobiony w legendach i mitach milionerów, którzy Continue reading